Lựa chọn salon chăm sóc sắc đẹp của bạn, ví dụ salon ở gần bạn nhất hay salon có ở nơi bạn sẽ đến trong kỳ nghỉ. Các thông tin trong beauty salon’s business card đều là những thông tin quan trọng, có thể tham khảo bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

Lựa chọn Beauty salon